Toți utilizatorii rețelei ROIPTVHD® prin intermediul site-ului https://roiptvhd.com se obligă să respecte prezentele Condiții Generale pentru utilizarea site-ului. Utilizarea rețelei implică acceptarea necondiționată a acestor Condiții Generale. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale, vă rugăm să nu continuați accesarea site-ului.

Termenii și condițiile de mai jos constituie un acord contractual între ROIPTVHD® și utilizator.

Prin „utilizator” se înțelege orice persoană fizică sau juridică titulară a unui contract de furnizare de servicii ROIPTVHD™.

Acest contract reprezintă un acord de utilizare a serviciilor de vizualizare de conținut multimedia și informații media predeterminate constând în fișiere, fotografii, texte, fișiere video, fișiere audio, fișiere audio-video („Conținutul”).

Drepturile asupra site-ului
ROIPTVHD™ și ROIPTVHD® dețin drepturile asupra graficii, formei, modalității de prezentare și întregului conținut al site-ului, incluzând, fără a se limita la, imagini, muzică, informații și orice alte date și aplicații prezentate pe site. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare. Este strict interzisă orice încercare de încălcare a drepturilor de autor asupra site-ului, incluzând reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea în orice formă a conținutului și graficii site-ului, crearea de materiale derivate folosind conținutul și forma site-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege. ROIPTVHD® și/sau partenerii săi comerciali sunt deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate pe site, iar utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă nicio atingere.

Scopul site-ului și limitarea răspunderii
Site-ul oferă posibilitatea vizualizării de conținut multimedia și informații multimedia predeterminate („Conținutul”), pe baza unui abonament sau gratuit, cu titlu promoțional. Site-ul are scopul de a oferi utilizatorilor informații corecte și actuale cu privire la serviciile oferite, modalitățile de contractare a acestora și utilizarea conținutului, punând la dispoziție aplicațiile necesare utilizării serviciilor oferite. ROIPTVHD® nu garantează că site-ul nu va conține erori, dar va încerca să remedieze aceste erori cât mai curând pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. ROIPTVHD® nu răspunde pentru eventualele prejudicii suferite de utilizatori ca urmare a deciziilor bazate pe informațiile furnizate prin intermediul site-ului.

Utilizatorii își pot procura serviciile oferite prin intermediul site-ului accesând câmpurile specifice. ROIPTVHD® își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără notificare prealabilă conținutul, forma de prezentare și/sau structura site-ului, în orice moment, fără a avea nicio răspundere în acest sens. Aceste modificări vor fi considerate acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul după afișarea condițiilor generale modificate pe site.

ROIPTVHD® nu garantează calitatea site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional. Astfel, ROIPTVHD® nu va fi răspunzător în niciun fel pentru daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori din cauza disfuncționalităților site-ului.

Serviciile video oferite pe acest portal sunt disponibile pentru toți utilizatorii de internet broadband, cu excepția celor din România, unde serviciile noastre nu sunt comercializate. Funcționarea necorespunzătoare se poate datora lipsei de capacitate a legăturilor de interconectare între rețeaua furnizorului dvs. de internet și rețeaua de livrare de conținut a ROIPTVHD®, furnizorul acestor servicii. În cazul în care calitatea serviciilor video este necorespunzătoare, vă rugăm să solicitați furnizorului dvs. de internet să ceară suplimentarea acestor legături cu rețeaua de livrare de conținut a ROIPTVHD®.

ROIPTVHD® nu răspunde de nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a rețelelor de comunicații ale terțelor părți prin care se accesează serviciul.

Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice ale acelor site-uri. ROIPTVHD® nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație pentru conținutul acestora sau pentru orice link din acestea. Orice includere de link-uri pe site este făcută doar pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către ROIPTVHD® a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Date cu caracter personal
Prin accesarea acestui site, sunteți de acord că proprietarul rețelei ROIPTVHD® are dreptul de a prelucra datele dvs. personale dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către utilizator.

Modificări ale condițiilor
Prezentele condiții de utilizare se pot modifica periodic fără a anunța utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința utilizatorului prin afișare pe site. Modificările sunt considerate acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.

Utilizarea aplicațiilor externe
ROIPTVHD™ nu își asumă nicio responsabilitate pentru funcționalitatea aplicațiilor externe precum Smart IPTV, NET-IPTV, SS-IPTV, STB Emu, Smart STB și altele.

Locații de vizionare
Vizionarea se poate face numai dintr-o locație și cu același IP. După schimbarea locației sau a IP-ului, vizionarea este blocată.

Cerințe de internet pentru abonat
Viteza de internet trebuie să fie de cel puțin 20 Mbit/s, stabilă și cu un ping de maxim 20ms.

Politica de refund
De reținut înainte de a comanda!
Pot să primesc banii înapoi dacă nu sunt mulțumit de serviciu?

Serviciul nostru este nerambursabil. Suma plătită de dvs. nu va fi returnată dacă există probleme de rețea. Abonamentul achiziționat va fi suspendat până când problemele vor fi rezolvate.

Aceste modificări ar trebui să îmbunătățească optimizarea SEO și să asigure că textul nu este duplicat de pe alt site.

BACK TO TOP